Jak platit

Předpis pro placení členských příspěvků pro soutěžní ročník 2016/2017.

Milé Bivojky, Bivojové a Bivojčata, pro sezónu 2016/2017 dochází v našem klubu pouze k drobným úpravám předpisu pro platby členských příspěvků. Výše příspěvků je zřejmá z přehledové tabulky.

Stejně jako v předchozích letech platí všem hráčům hráčskou licenci ČFbU klub. Sami hráči nic ČFbU neplatí! Pokud jste dostali email vyzývající k platbě, tak jej ignorujte. Podobně jako v loňském roceni si lze celou částku odpracovat účastí na brigádách vyhlášených klubem zejména pomocí při pořádání domácích turnajů a zápasů. Zájemci se mohou hlásit u Martina Lančariče - 604 796 264. Zachováváme i zavedenou tzv. sourozeneckou slevu 50%. V praxi to znamená, že za první dítě ve vyšší kategorii platí rodiče příspěvky v plné výši a za každé další 50%.

Slevu ve výši 1.000,- Kč mají starší žákyně, mladší žákyně, elévky a přípravka (tato družstva mají menší počet tréninkových jednotek). Další slevu ve výši 1.000,- mají žákyně ZŠ Ruská trénující pouze ve své škole.

Příspěvky je nutno posílat na účet klubu SK Bivoj Litvínov 171919492/2010 vedený u FIO banky. Variabilní symbol zvolte dle seznamu níže, konstantní symbol 0008. Do zprávy pro příjemce vždy prosím vyplňte jméno a příjmení hráče a ročník narození, např.: Jan Novák 1998. Osobní platby v hotovosti trenérům nebo funkcionářům klubu nejsou žádoucí a lze k nim přistoupit ve zcela ojedinělých případech.

Příspěvky lze zaplatit třemi způsoby:

1. varianta

Jednorázově. Varianta upřednostňována klubem i většinou rodičů. Celou částku je nutno splatit nejpozději do 31. 10. 2016. V takovém případě lze sepsat s klubem darovací smlouvu a tu v daňovém přiznání za rok 2016 využít ke snížení základu daně z příjmů a získat tak část příspěvku zpět.

2. varianta

Po částech. Příspěvky je vždy nutné platit v daném kalendářním měsíci, tak aby byla částka připsána na účet klubu v příslušném kalendářním měsíci! Do 30. 9. 2016 je nutno zaplatit první splátku ve výši 1500,- Kč resp. 1000,- nebo 500,- Kč + případný dluh z uplynulých období. Další platby jsou hrazeny v měsíčních splátkách tak, aby celková výše příspěvku byla uhrazena nejpozději do 31. 3. 2017 (viz tabulka měsíčních splátek).

3. varianta

Prostřednictvím sponzora v minimální výši 7.500,- Kč. Každému, kdo získá sponzora pro klub, budou odpuštěny příspěvky v plné výši. Se sponzorem bude podepsána darovací smlouva nebo smlouva o reklamě. Smlouvu se sponzorem je nutno vyhotovit nejpozději do 31.10.2015. Pokud se do té doby nepodaří sponzora získat, musí hráč zvolit jinou variantu placení (1 nebo 2). Příspěvky budou hráči vráceny v okamžiku, kdy sponzor zašle peníze na účet klubu. Např. pokud získáte v prosinci sponzora, budete do té doby muset platit příspěvky jako byste žádného neměli a až sponzor zaplatí, budou Vám uhrazené příspěvky vráceny.

Poznámka: Hráčům, kteří se stanou členy klubu v průběhu sezony, budou příspěvky stanoveny individuálně dle rozhodnutí VV SK Bivoj Litvínov, přičemž první platba bude vždy minimálně 1.500,- Kč (v případě, že celkový předpis příspěvků nebude menší). Dlouhodobé absence hráčů v řádech měsíců budou řešeny individuálně VV SK Bivoj Litvínov.

Upozornění!!!

Hráči, kteří nebudou mít v řádných termínech uhrazené členské příspěvky některým z výše uvedených způsobů nebo nebudou mít sjednaný splátkový kalendář, nemohou startovat v ligových ani přátelských utkáních v týmech SK Bivoj Litvínov. Trenéři dle rozhodnutí VV SK Bivoj Litvínov nesmí dlužníky k zápasům nominovat.

Přehled placení příspěvků bude tradičně k dispozici na internetových stránkách klubu. Spravováním přehledu je pověřen Zdeněk Picek - tel.: 720 203 495, e-mail: zpicek@skbivoj.cz. Se správcem přehledu lze sjednat individuální splátkový kalendář.

Výše příspěvků a přehled variabilních symbolů pro jejich platbu:

Město Litvínov Altisport PKL servis ITM Most platinum natural Greiner Packaging